تالار گفتمان سایت آبی پوشان
گویند مرا چو زاد مادر - نسخه قابل چاپ

+- تالار گفتمان سایت آبی پوشان (http://abiposhan.takbb.ir)
+-- انجمن: سرگرمی (/forumdisplay.php?fid=34)
+--- انجمن: عاشقانه (/forumdisplay.php?fid=50)
+--- موضوع: گویند مرا چو زاد مادر (/showthread.php?tid=948)گویند مرا چو زاد مادر - abiposhan - 10-16-2014 06:51 PM

[تصویر:  289f9e0b-4791-44f2-932b-1582f007f91e.JPG]
گویند مرا چو زاد مادرپستان به دهن گرفتن آموختشب ها بر گاهواره ی منبیدار نشست وخفتن آموختدستم بگرفت و پا به پا بردتا شیوه ی راه رفتن آموختیک حرف و دو حرف بر زبانمالفاظ نهاد و گفتن آموختلبخند نهاد بر لب منبر غنچه ی گل شگفتن آموختپس هستی من ز هستی اوستتا هستم و هست دارمش دوست


RE: گویند مرا چو زاد مادر - novinmarketing - 11-13-2016 05:17 PM

ممنون